Forsiden Kommende aktiviteter Om Dansk-Estisk Selskab Bliv medlem af Dansk-Estisk Selskab DES-Nyt Afholdte arrangementer DES-scrapbog Kontakt, bestyrelse og vedtægter

Afholdte arrangementer


The Soviet Story

En dokumentarfilm af Edvins Snore. Indledning af historiker og journalist Bent Blüdnikow.

Onsdag 31. maj 2017 kl. 16-18 i Cinemateket, Gothersgade 55, København.

Filmen beskriver sovjetkommunismens masseudryddeler af mennesker med henblik på at skabe ”det ny samfund” og ”det ny menneske” – det sidste kendt som ”Homo Sovieticus”. På baggrund af historiske kilder, film og interviews med førende historikere sammenligner The Soviet Story kommunismen i Sovjetunionen og nazismen under Hitler. Masseudryddelserne i de to lande ligner på mange måder hinanden, med den forskel, at Sovjet begyndte på det langt tidligere. Filmen påviser, at Hitler lod sig inspirere af Lenin og Stalin i kampen mod "modvillige og urene" elementer i befolkningen.

The Soviet Story er en dokumentarfilm fra 2008 af den lettiske instruktør Edvīns Šnore. I Rusland er filmen meget kontroversiel og har bl.a. ført til fordømmelser fra mange politikere og demonstrationer i Moskva, hvor figurer af instruktøren er blevet brændt på bål. Kampen om historien lever.

Edvīns Šnore er fra Letland, som har være udsat for både sovjetisk og nazistisk besættelse. Derfor ligger det ham også på sinde at slå fast, at der set fra en østeuropæisk vinkel ikke er den store forskel på disse to forbryderregimer. I Vesteuropa og andre steder hersker der desværre stadig den udbredte misforståelse, at selvom Hitler og Stalin begge slog mange ihjel, så gjorde Stalin det i det mindste "i en god sags tjeneste". Sagen var ikke god. Hvor slem den var, ses i The Soviet Story

 

 

Estland ruster sig til informationskrig

Dansk Estisk Selskabs 25 års jubilæumsarrangement var en stor succes med næsten 100 deltagere i Fællessalen på Christiansborg.

IMG_3670 770p.jpg

Konferencen indledtes med en velkomst af kulturminister Bertel Haarder. Haarder mindedes den gang i august 1990, hvor han selv om "mindre vigtig" undervisningsminister fik lov til at åbne Det Danske Kulturinstitut i Baltikum, fordi hverken statsminister Schlüter eller udenrigsminister Ellemann-Jensen ville rejse via Moskva til Baltikum. Haarder takkede Dansk-Estisk Selskab for dets bestræbelser både tidligere og i dag på at vedligeholde og udvikle de dansk-estiske relationer. Det er ikke mindre vigtigt at fortsætte i dag, set i lyset af den politiske situation omkring Rusland, mente Haarder.

Udenrigsminister Marina Kaljurand takkede Danmark og medlemmerne af Dansk-Estisk Selskab for dansk støtte til genetableringen af Estland som stat siden uafhængigheden i 1991 - og før da. Kaljurand pegede dog på, at arbejdet med at sikre Estlands eksistens i fred og frihed langt fra er tilendebragt endnu - og glædede sig over, at Dannmark var det første NATO-land til at stationere jagerfly på den nybyggede flybase i Ämari i Estland.

Herefter viste formanden for Dansk-Estisk Selskab, greve Ulrich Holstein-Holsteinborg, et spændende billedshow med glimt fra Dansk-Estisk Selskabs 25 årige righoldige historie.

Rikke Helms, tidl. direktør for det danske kulturinstitut i Riga og i Skt. Petersborg, fortalte om de ’De kulturelle og mellemfolkelige relationer mellem Danmark og Estland siden 1990’ og understregede især Silvi Teesalus indsats som leder af det danske kulturinstitut i Tallinn i mange år.

Informationskrig mod Rusland

Arrangementets anden del var en rundbordsdiskussion om den sikkerhedspolitiske og økonomiske situation i det baltiske område med fokus på Estland.

Brigadegeneral Michael H. Clemmesen indledte med en skarp analyse af baggrunden for relationerne mellem Estland og naboen Rusland og tegnede et billede af den seneste udvikling, som klart stiller Estland i en spændt situation med Rusland. Den bortførte estiske sikkerhedspolitimand, som netop er idømt 15 års fængsel i Rusland, understreger tydeligt spændingerne.

Estlands ambassadør i Danmark, Märt Volmer, informerede om Estlands initiativer omkring etablering af information i TV og andre medier til imødegåelse af den stigende og i dag meget omfattende russiske propaganda. Märt Volmer redegjorde også for, at den væsentligt bedre økonomiske udvikling i flere af Ruslands nabolande sammenlignet med Rusland er væsentligt bedre og skaber mere attraktive forhold for befolkningen – et faktum som også modsvarer den russiske propaganda og derfor også skal kommunikeres ud.

Danmarks ambassadør i Estland, Søren Kelstrup, fremhævede, at i den aktuelle situation var samarbejde og tætte relationer fundamentale elementer i både håndteringen og løsningen af de spændinger, man ser i området. Han understregede også, at Danmark i NATO-sammenhæng skubber på for at gå de baltiske lande i møde med hensyn til sikkerhedsbehov - det er f.eks. specifikt nævnt i regeringsgrundlaget.

Associate professor Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet, beskrev de styrkemæssige forhold mellem Rusland og de vestlige nabolande. Den skrumpende russiske økonomi gør det vanskeligt for Rusland at opfylde de store ambitioner, som landets ledelse lægger for dagen. Der er en splittelse blandt de europæiske medlemmer i NATO i forhold til situationen i Ukraine - jo længere borte fra Rusland landene befinder sig, jo mindre alvorlig mener de, at konflikten er. Peter Viggo Jakobsen mente dog, at de baltiske lande har en særlig udfordring i at få integreret de russisktalende mindretal, så de ikke længere er til fals for Putins statslige propagandamaskine.

Ud over dette var der hilsner fra primusmotoren for dansk kultur i Estland, Silvi Teesalu, samt fra Norsk-Estisk Forening ved tidligere formand Else-Jannike Kuum. Sidstnævnte medbragte også en boggave fra Norsk-Estisk Forening.

  

Formanden for Dansk-Estisk Selskab, greve Ulrich-Holstein Holsteinborg, byder velkommen.

 

IMG_3674 770p.jpg

Rundbordsdiskussionen med deltagelse af brigadegeneral Michael H. Clemmesen, ambassadør Märt Volmer, ambassadør Søren Kelstrup og associate professor Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet, trak de sikkerhedsmæssige og økonomisk aspekter i det baltiske område tydeligt op.

 

IMG_3684 770p.jpg

Generalløjtnant Kjeld G. Hillingsø var ordstyrer for konference og holdt også tale ved middagen, hvor han roste formanden for Dansk-Estisk Selskab, Greve Ulrich Holstein-Holsteinborg, for dennes ildhu og initiativ som grundlægger og udvikler af Dansk Estisk Selskab.

 

Tak til vore sponsorer

Dansk-Estisk Selskab udtrykker en varm tak til vore sponsorer – en generalkonsul og fire estiske konsuler – som har gjort dette jæbilæumsarrangement muligt.

Fritz Schur Gruppen
København

Katja Nowak Nielsen
Nowaco AS
Ålborg

Thomas Graversen
Fredericia Furniture AS
Fredericia

Elon Studsgaard
Bech-Hansen & Studsgaard AS
Rønne

Bo Stærmose
Juliana Drivhuse AS
Odense